ตั้งค่า Startup Windows 11 ปิดหรือเปิดโปรแกรมเริ่มต้นพร้อมเปิดเครื่อง – MODIFY: Technology News

(*11*)

ขั้นตอนตั้งค่าโปรแกรมเปิดมาพร้อมเปิดเครื่อง Windows 11 ในส่วนของ Startup

สำหรับ Windows 11 จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างจาก Windows 10 ยังคงอยู่บ้าง ยังก็จะมีการเลือกอาหารคล้ายๆกันในบางการตั้งค่า สำหรับบทความนี้จะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าฟีเจอร์ Startup ของ Windows ใครเป็นฟีเจอร์สำหรับการเปิดโปรแกรมมาพร้อมกับการเปิดเครื่อง ซึ่งการตั้งค่า ต่างๆก็จะคล้ายกับ Windows 11 ยังคงอยู่บ้าง และมีฟีเจอร์ใครเพิ่มเข้ามาด้วย มาเรียนรู้การตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับ Windows 11 ห่างกัน

Windows 11

สิ่งแวดล้อม Startup Windows 11 มาจาก Task manager

คลิกขวาทีสวิตช์ Start แล้วเลืเต้านม Task Manager

Task Manager

จากนั้นให้เลือกแถบ Startup

ยกเลิก Discord Startup

ดูแลเลือกปิดหรือเปิด

  • Enable = หลุม
  • Disable = สนิทสนม

ตั้งค่า Startup ในส่วนของ App

ดูแลคลิกขวาที่สวิตช์ Start แล้วเลืเต้านม Setting เลือกเมนู Apps ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้เลือกเมนู Startup จะมีหน้าต่างของโปรแกรมต่างๆที่สามารถตั้งค่าการเปิดโปรแกรมมาพร้อมกับการเปิดเครื่องได้ ดูแลสวิตช์หลุม On หรือแม้กระทั่ง Off ได้ตามต้องการว่าจะให้ปิดหรือเปิดโปรแกรมดังกล่าวว่าจะให้เปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องหรือไม่

Setting App Startup Windows 11

สำหรับการทำงานของ Startup จะเป็นการเปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ใครจะเปิดมาพร้อมกับการเปิดเครื่อง บางโปรแรกมต้อการการออนไลน์จู่ ๆเมื่อเปิดเครื่อง หรือเป็น Service ของโปรแกรมที่ต้องการเปิด ดูแลอ่านรายละเอียดและความจำเป็นการใช้ความรับผิดชอบ ควรเลือกปิด หากไม่ต้องการใช้งานหรือไม่มีแน่นอนความจำเป็นต้องให้มันเริ่ม ยังในระหว่างนี้ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งานเป็นประจำหรือมีความจำเป็นต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเอง ก็ควรเลือกเปิดเอาไว้เป็นค่าเริ่มต้น

เพิ่มหรือลบในส่วนของ โฟลเดอร์ Startup

เราสามารถเพิ่มโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการให้เปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องได้ในทำนองเดียวกัน โดยให้วางโปรแกรมหรือแอพที่ต้องการเปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องได้ในตำแหน่งของ

C:Usersหัวข้อ USERAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

Startup Folder Windows 11

โดยให้คลิกขวาที่สวิตช์ Start แล้วพิมพ์ หรือแม้กระทั่ง copy โค้ดด้านล่างไปวาง

%appdata%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

เอาโปรแกรม Startup ใครการเลือกอาหารออก

สำหรับผู้ใครต้องการพยามจะลบรายการใน list ของ Startup จริงๆก็ไม่แน่นอนมีแน่นอนความจำเป็นต้องลบเพราะมันไม่มีแน่นอนผลอะไรต่อเครื่อง หากเราปิดการใช้งานไปแล้ว อาจจะแค่ลำคาญสายตา หรือหากคุณต้องการจะลบ สามารถลบได้ที่ registry โดยการพิมพ์ regedit ใครทางออก run จากนั้นให้เขาลบในตำแหน่งของ

  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStartupApprovedRun
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStartupApprovedRun32
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStartupApprovedStartupFolder

อย่างที่เห็นว่ามีหลายจุดและรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่านี้น่าประหลาดใจ หากไม่มีแน่นอนประสบการณ์และความเข้าใจดีเหมาะสม ก็ไม่แน่นอนสมควรไปยุ่งกับมัน เพราะอย่างที่บอกไม่มีแน่นอนผลใดๆต่อการใช้ความรับผิดชอบ เพียงอาจลำคาญสายตาเฉยๆ หากเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากและยังเห็{นม}ันอยู่ขวาเป็น list ของการเลืเต้านม Starup ยังคงอยู่นั้นเอง


คุณกำลังดู: ตั้งค่า Startup Windows 11 ปิดหรือเปิดโปรแกรมเริ่มต้นพร้อมเปิดเครื่อง – MODIFY: Technology News

สาเหตุ: https://pantip18.com ตั้งค่า Startup Windows 11 ปิดหรือเปิดโปรแกรมเริ่มต้นพร้อมเปิดเครื่อง – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  โปรลับ AIS, Dtac, Truemove มีจริงไหมโปรลับค่ายมือถือ – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.