หมายเลขช่อง ทีวีดิจิตอล 24 ช่องใหม่ของไทย ออกมามาแล้ว – MODIFY: Technology News

X Digital TV

หลังจากการประมูล ทีวีดิจิตอล ไปได้ไม่แน่นอนนานทาง กสทช. ได้ยืนยันเลขช่องทีวีอิเล็กทรอนิกส์ 24 ช่องใหม่ของไทย โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

 • ช่องความคมชัดสูง
 • ประเภทความคมชัดมาตรฐาน
 • ช่องข่าว
 • ช่องเด็ก

โดยมีรายละเอียดของช่องดังต่อไปนี้

หมายเลขช่องทีวีดิจิตอล 24 ช่องใหม่ของไทย

ทั้งนี้ วิธี กสทช. จะให้ผ่านเข้ารอบผู้ใครเสนอราคาประมูลสูงสุดก่อนในประเทศช่องความคมชัดสูง ประเภทความคมชัดมาตรฐาน ช่องข่าวและช่องเด็ก และราคาที่รองลงมาตามลำดับ โดยล่าสุดทางผู้ชนะได้เลือกหมายเลขลำดับการให้บริการช่องโทรทัศน์ปัจจุบัน ดังนี้

(*24*)เต้ารับไฟฟ้า HD Variety

 • เต้ารับไฟฟ้า 30 – MCOT
 • เต้ารับไฟฟ้า 31 – GMM
 • เต้ารับไฟฟ้า 32 – ไทยรัฐ
 • เต้ารับไฟฟ้า 33 – เต้ารับไฟฟ้า 3
 • เต้ารับไฟฟ้า 34 – AMRIN
 • เต้ารับไฟฟ้า 35 – เต้ารับไฟฟ้า 7
 • เต้ารับไฟฟ้า 36 – PPTV

(*24*)เต้ารับไฟฟ้า SD Variety

 • เต้ารับไฟฟ้า 23 – Workpoint
 • เต้ารับไฟฟ้า 24 – True
 • เต้ารับไฟฟ้า 25 – GMM
 • เต้ารับไฟฟ้า 26 – NOW
 • เต้ารับไฟฟ้า 27 – RS
 • เต้ารับไฟฟ้า 28 – BEC
 • เต้ารับไฟฟ้า 29 – MONO

(*24*)ช่องข่าว

 • เต้ารับไฟฟ้า 16 – TNN
 • เต้ารับไฟฟ้า 17 – TVPool
 • เต้ารับไฟฟ้า 18 – Dailynews
 • เต้ารับไฟฟ้า 19 – Spring
 • เต้ารับไฟฟ้า 20 – สามเอ
 • เต้ารับไฟฟ้า 21 – Voice
 • เต้ารับไฟฟ้า 22 – Nation
 • เต้ารับไฟฟ้า 13 – BEC
 • เต้ารับไฟฟ้า 14 – MCOT
 • เต้ารับไฟฟ้า 15 – TV Pool

สาเหตุ – Kapook


คุณกำลังดู: หมายเลขช่อง ทีวีดิจิตอล 24 ช่องใหม่ของไทย ออกมามาแล้ว – MODIFY: Technology News

สาเหตุ: https://pantip18.com หมายเลขช่อง ทีวีดิจิตอล 24 ช่องใหม่ของไทย ออกมามาแล้ว – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  [PR] NTT Security เผยรายงานภัยคุกคามข้อมูลทั่วโลก 2017 – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.