เรื่องน่ารู้ที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องน่ารู้ที่คุณไม่ควรพลาด

ยูดาส หนึ่งในผู้เป็นประโยชน์ 12 คนของพระเยซู ทรยศพระเยซูด้วยการจุมพิตพระองค์ ซึ่งทำให้พระองค์เปิดเผยต่อหัวหน้าปุโรหิต

นิวเดลี อัพเดท 30 มีแน่นอนนาคม 2561 12:11 น

เรื่องน่ารู้ที่คุณไม่ควรพลาด
เรื่องน่ารู้ที่คุณไม่ควรพลาด

โดยอินเดียทูเดย์เว็บเดสก์: วันศุกร์ประเสริฐหมายถึงการตรึงกางเขนของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธหรือพระเยซูคริสต์ซึ่งตามความเชื่อได้สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา พระเยซูเช็ดกทรยศโดยยูดาส หลังจากนั้นพระองค์เช็ดกตัดสินประหารชีวิตเพราะอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า วันศุกร์ประเสริฐเรียกอีกอย่างว่า Holy Friday, Great Friday, Black Friday หรือแม้กระทั่ง Easter Friday เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเฉลิมฉลอง

มาอ่านข้อเท็จจริงที่น่าสนใจในวันศุกร์ดี:

 • พระเยซูเช็ดกตรึงในวันนี้ ยูดาส หนึ่งในผู้เป็นประโยชน์ 12 คนของพระเยซู ทรยศพระเยซูด้วยการจุมพิตพระองค์ และด้วยเหตุนี้จึงเปิดเผยพระองค์ต่อหัวหน้าปุโรหิต
 • หลังจากพระเยซูเช็ดกจับกุม พระองค์เช็ดกเฆี่ยนตีและถ่มน้ำลายรด และสวมมงกุฎหนามบนพระเศียรของพระองค์
 • ตะปูตอกทะลุข้อมือและข้อเท้าของเขา
 • จากนั้นพระเยซูเช็ดกตรึงไว้บนไม้กางเขนที่มีแน่นอนคำจารึกว่า ‘กษัตริย์ของชาวยิว’
 • นิรุกติศาสตร์ของ ‘ดี’ ในกรอบของ Good Friday เป็นหัวข้อที่มีแน่นอนการโต้แย้งกันมานานหลายปี
 • มีแน่นอนการอ้างว่าวันนี้เป็นวันที่ได้เปรียบโดยหมายถึงเคร่งศาสนาหรือศัดันิ์สิทธิ์ ในขณะที่คนอื่น ๆ อ้างว่าเป็นวันเสียหายของ ‘God Friday’
 • นอกเหนือไปจากบริการอื่น ๆ เทอร์มินัลแห่งไม้กางเขนที่เข้าใจจักกันในชื่อความทุกข์ทรมานสามชั่วโมงมักได้รับการอธิษฐาน เทอร์มินัลมีแน่นอนดังนี้:

เทอร์มินัลที่ 1: พระเยซูเช็ดกตัดสินประหารชีวิต

เทอร์มินัลที่ 2: พระเยซูทรงแบกกางเขน

เทอร์มินัลที่ 3: พระเยซูตกครั้งแรก

เทอร์มินัลที่ 4: พระเยซูพบกับแม่ของเขา

เทอร์มินัลที่ 5: ซีโมนแห่งไซรีนช่วยพระเยซูแบกกางเขน

เทอร์มินัลที่ 6: เวโรนิกาเช็ดพระพักตร์พระเยซู

เทอร์มินัลที่ 7: พระเยซูตกครั้งที่2

เทอร์มินัลที่ 8: พระเยซูพบกับสตรีชาวเยรูซาเล็ม

เทอร์มินัลที่ 9: พระเยซูล้มลงเป็นครั้งที่3

เทอร์มินัลที่ 10: เสื้อผ้าของพระเยซูเช็ดกถอดออก

เทอร์มินัลที่ 11: พระเยซูเช็ดกตรึงที่ไม้ซุงกางเขน

เทอร์มินัลที่ 12: พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เทอร์มินัลที่ 13: ร่างของพระเยซูเช็ดกนำลงจากไม้กางเขน

เทอร์มินัลที่ 14: พระเยซูเช็ดกฝังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ

 • ในประเทศที่ใช้ประโยชน์จากภาษาเยอรมัน วันศุกร์ประเสริฐมักเรียกว่า Karfreitag ซึ่งหมายถึงวันศุกร์ไว้ทุกข์
 • ในพิธีกรรมดั้งเดิมของออร์โธดอกซ์ ผู้คนจะโศกเศร้าต่อการตรึงกางเขนของพระคริสต์โดยการทิ้งไม้กางเขนและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสุดท้ายของพระเยซู ซึ่งเรียกว่า Passion of Christ
 • แท่นบูผู้ชายังคงเปลือยเปล่าในวันนี้ ไม้ซุงกางเขนขนาดเท่าคนจริงถูกวางไว้ที่กลางแท่นเพื่อให้นักบวชได้จูบหรือสัมผัส
 • กิจกรรมในวันศุกร์ประเสริฐหลายอย่างจบลงด้วยการตีระฆังโบสถ์ 33 ครั้งในแต่ละปีที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่

สนใจความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่? คลิกที่นี่เพื่อรับทราบข้อมูลและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกด้วยส่วน GK และสถานการณ์ปัจจุบันของเรา

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีอยู่เดิม โปรดส่งคำถามของคุณทางไปรษณีย์ไปที่ education.intoday@gmail.com

โพสต์เมื่อ:

30 มี.ค. 2561