ใกล้ “วันแม่ 2558” แล้ว รู้ประวัติวันแม่กันแล้วหรือยัง มีความเป็นมาอย่างไร – MODIFY: Technology News

วันแม่ เป็นวันหนึ่งที่หลายประเทศก็มีแน่นอนแตกต่างกันออกไป เหมือนกับประเทศไทย เรากำหนดให้มีแน่นอนวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี หลายคนรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้ววันแม่แห่งชาติของประเทศไทย เริ่มต้นไม่ใช้ประโยชน์จากวันที่ 12 สิงหาคม ยังมาเปลี่ยนทีที่สอง ส่วนประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไร เรามาดูห่างกัน

ชื่อเสียงว้นแม่แห่งชาติ Thailand

จริงๆแล้ววันแม่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ แต่งงานแล้วศ. 2493  ในรัฐบาลจอมพล ป. แต่งงานแล้วบูลสงคราม โดยกำหนดให้วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 15 เมษายนของทุกปี และได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี แต่งงานแล้วศ. 2519 และกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาตเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้หลายคน ตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มให้ความสำคัญกับแม่ดูแลมากๆ ดูแลคิดถึงบุญคุณของแม่ ใครดูแลกำเนิดเรา เลี้ยงดูทีมงานของเรา และให้หลายคนใช้วันนี้ ถือโอกาศบอกรักแม่ บางครั้งที่หลายคนไม่กล้าที่จะทำวันธรรมดา

กิจกรรมวันแม่

โดยปกติแล้ว วันแม่ในประเทศไทย จะมีการประกวดคำขวัญ หรือมีการไหว้แม่ ด้วยดอกไม้ อย่างกว้างขวางจะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

โดยเฉพาะวันแม่ ของไทย

โดยเฉพาะที่ใช้ประโยชน์จากในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีต่างๆขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ใครมีแน่นอนต่อลูกไม่มีแน่นอนวันเสื่อมคลาย

วันแม่ของต่างประเทศ

วันแม่ของต่างประเทศ แทบจะทุกประเทศล้วนมีวันแม่ของตัวเองหมด ยังจะกำหนดวันที่ไม่แน่นอนเหมือนกันทุกประการ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ใช้ประโยชน์จากวันอาทิตย์ใครสองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่ หรือแม้กระทั่ง ประเทศส่วนใหญ่จะใช้ วันอาทิตย์ใครสองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ (มีแน่นอนหลายประเทศมากใช้วันนี้)

คำขวัญวันแม่

 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2544 “พระองค์แรกผู้แสนดีดูแลชีวิต ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การเรียนรู้ สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่มาม่าเราเอง
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2545  “มาม่าคือพระประจำอยู่ในบ้าน บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน มาม่าจึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2546  “สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่  มิแน่นอนเท่านั้นวันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2547   “เลี้ยงลูกมาอย่างน้อยเจ็ดร้อยปี ดูแลอยู่ดีที่สุดกินดีมีแน่นอนสุขถ้วน ยังมีแน่นอนใจกตัญญูการเรียนรู้การควร ไทยทั้งมวลจงตอบแทนคุณแผ่นดิน” และนอกจากนี้ยังมี “แผ่นดินไทยให้ชีวิตจิตวิญญาณ เลี้ยงสังขารลูกไทยจนใหญ่ความดื้อรั้น ใส่ียบพระคุณของท่านคือมารดา จงรักษาและทดแทนคุณแผ่นดิน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2548   “ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2549   “รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ เข้าไปสีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2551  “เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน สมควรได้รับใจกตัญญูการเรียนรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีแน่นอนวันสิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2552   “แผ่นดินนี้คุณปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิแน่นอนไทยแต่ในนาม
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2553  “แผ่นดินนี้มาม่าของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2554  “เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ดูแลจดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2555  “มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีใครงามเงา ยังคงอยู่ที่คอยขัดเกลา ยังเบามือ
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2556  “คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีที่สุดมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีแน่นอนกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2557  “รักเรียน การเรียนรู้ความรับผิดชอบ ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีที่สุดของแม่

เพลงค่าน้ำนม

แม่นยำี้มีแน่นอนบุญคุณอันใหญ่หลวง
ใครเฝ้าหวงห่วงลูกแต่ที่สอง
เมื่อยังนอนเปล
มาม่าเราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลมิห่างหันเห
ไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอ้มาม่าถนอม
มาม่าผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิแน่นอนใดหนา
เพราะค่าน้ำนม

ดูเพิ่มเติม:  Driver Xperia PC Companion ติดตั้งอัพเดท OS สำหรับ Sony Xperia – MODIFY: Technology News

ควรจะ คิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนม
ดูแลลูบีบื่มกิน

ค่าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฝัง
ยังเมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้า
หนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้น
พระคุณแม่..เอย

https://youtu.be/gsY0PgmDKYc

สุดท้า้ย ใกล้ถึงวันแม่แล้ว ใครที่ไม่แน่นอนค่อยได้บอกรักแม่ ก็ใช้ประโยชน์จากโอกาศวันนี้บอกรักแม่เสีย ส่วนคนที่บอกรักกับแม่ทุกวันอยู่แล้วก็ทำเพื่อแม่ปิดต่อไป ความเชื่อแลท่านให้ดีที่สุดๆ อย่าลืมว่าแม่ทุกคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เปลี่ยนไม่ได้ซ่อนไม่ได้ ต้องดูแลท่านรักท่านให้ดีที่สุดๆ


คุณกำลังดู: ใกล้ “วันแม่ 2558” แล้ว รู้ประวัติวันแม่กันแล้วหรือยัง มีความเป็นมาอย่างไร – MODIFY: Technology News

สาเหตุ: https://pantip18.com ใกล้ “วันแม่ 2558” แล้ว รู้ประวัติวันแม่กันแล้วหรือยัง มีความเป็นมาอย่างไร – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.