Firefox 57 ออกแล้ว เพิ่มความเร็ว ปรับปรุงหน้าตาใหม่ – MODIFY: Technology News

Firefox Quantum

Firefox 57 หรือแม้กระทั่ง Firefox Quantum ออกแล้วปรับโฉมใหม่ ใช้ Google Search เป็นตัวค้นหาเบื้องต้น

เดิมมีข่าวการจะเปิดตัว Firefox 57 หรือแม้กระทั่ง Firefox Quantum ใครวิธี Firefox บอกว่าจะมาเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์อีกที ปัจจุบัน Firefox 57 เปิดตัวมาแล้ว สิ่งที่เห็นคือการเปลี่ยนรูปร่างใหม่ ปรับเปลี่ยนไอคอนต่างๆ เล็กๆน้อยๆ

Firefox 57 หรือ Firefox Quantum

Firefox 57 หรือแม้กระทั่ง Firefox Quantum มีแน่นอนการยกเครื่องเอนจินใหม่อย่างสมบูรณ์ เพื่อมาแทนเอนจิน Gecko ใครใช้ประโยชน์จากก่อนหน้านี้ ปรับเปลี่ยนด้านการประมวลผลของซีได้แต่งงานกับยู และใช้จีได้แต่งงานกับยูเข้ามาช่วยในการประมวลผลด้วย ผลที่ได้คือมีความเร็วขึ้นเป็น 2 ใส่่า มีแน่นอนการปรับเปลี่ยนเรื่อง UI หน้าตาใหม่ Photon ดูแลความรู้สึกสดใสยิ่งขึ้น เน้นการใช้งานให้ลื่นไหลยิ่งกว่าเดิม

search engine

สำหรับ Firefox 57 หรือแม้กระทั่ง Firefox Quantum มีแน่นอนการเปลี่ยนเครื่องมือการค้นหาหลักที่จากเดิมใช้หน้าที่ Yohaoo ในบางประเทศกลับมาเป็น Google Search เหมือนเดิมโดยผู้ใช้ประโยชน์จากที่มีแน่นอนการเปลียนแปลงกลับมาใช้ Google Search ได้แก่ ประเทศสหรัฐฯ, แคนาดา, ฮ่องกง และไต้หวัน จากสำนักงานข่าวประเทศรายงานว่า Mozilla เป็นคนบอกเลิกสัญญากับ Yahoo ก่อนโดยฝังทาง Mozilla  ดูแลเหตุผลที่ว่าเพื่อให้ความรู้ที่ดีกว่าต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นได้ชัดว่า Mozilla  ต้องจ่ายเท่าไหร่ในการบอกเลิกสัญญา หรือเสียรายได้ไปเท่าไหร่ และได้มาจาก Google Search หรือไม่

New Firefox

ดาวน์จำนวน Mozilla Firefox ใหม่เอี่ยมได้มาจาก  Windows, Mac or Linux. หรือสำหรับมือถือ iOS และนอกจากนี้ยังมี Android.


คุณกำลังดู: Firefox 57 ออกแล้ว เพิ่มความเร็ว ปรับปรุงหน้าตาใหม่ – MODIFY: Technology News

เหตุผล: https://pantip18.com Firefox 57 ออกแล้ว เพิ่มความเร็ว ปรับปรุงหน้าตาใหม่ – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  [iPhone] พื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม? วิธีตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล และการจัดการบริหารพื้นที่ ลบ Cache ทำไง iOS – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.