LINE จัดกิจกรรมสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมงาน “LINE Next in Thailand” – MODIFY: Technology News

thumbnail default

จัดกิจกรรมสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมงาน

LINE ประกาศรับสมัครงานนักศึกษาไทย โดยจัดกิจกรรมให้ข้อตกลง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ LINE ใต้กิจกรรมที่มีแน่นอนชื่อว่า “LINE Next in ประเทศไทย” โดยการคัดหาคน หลาย 12 คนแข่งขันเป็นทีม และหาทีมที่ดี หรือมากกว่านั้น เพื่อเข้าร่วมงานกับ LINE (ตามข่าวไม่ได้รับรองว่าทีมละกี่ผู้บริโภค)

LINE Next in Thailand
LINE Next in ประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกี่ยวข้องกับ LINE NEXT ในประเทศไทย

LINE NEXT เป็นแคมเปญการสรรหาบุคคลที่เปิดกว้างให้แก่นิสิต
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกคน นักศึกษาจ านวน 12 คนจะได้รับการคัดเลือกให้ใน LINE
NEXT ทุกคนจะต้องแข่งขันกันเองเป็นทีมและต้องท าภารกิจต่าง ๆ ดูแลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ท้ายสุดแล้ว จะมีเสื้อยืดมที่ประสบความสำเร็จ 1
เสื้อยืดม (หรือมากกว่านั้น) ใครได้บรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัท LINE ประเทศไทย

สิ่งที่ LINE NEXT เสนอให้

 •  ค้นหาและเติบโตในบริษัทระดับสากล
 •  ได้แต่งงานกับฒนาไอเดียสุดบรรเจิดของคุณและท างานร่วมกัด้านบนักศึกษามากมายที่มีแน่นอนทักษะความสามารถ
 •   ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม LINE NEXT
 • เสื้อยืดมที่ประสบความสำเร็จ 1 เสื้อยืดม (หรือมากกว่านั้น) จะได้เดินทางไปเยี่ยมชม LINE Head Quarter ในกรุงโซลและได้บรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัท LINE ประเทศไทย

ข้อควรทราบ

 • กิจกรรมของ LINE NEXT จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2013 และสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2014
 •   สมาขิก LINE NEXT จะต้องเข้าร่วมประชุม 1 ครั้งในทุกเดือน นี่เป็นข้อบังคับ
 •   ในการประชุมรายเดือนนั้น อย่างไรก็ตามละทีมจะต้องท า presentation ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเอาไว้
 •   มีแน่นอนภารกิจเดี่ยว เต็มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือแม้กระทั่ง 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง สมาชิกจะต้องส่งภารกิจแต่การทำละครั้งให้กับที่ปรึกษาของ LINE NEXT ผ่านทางอีเมลล์

* วันของการประชุมรายเดือนนั้นจะประกาศให้ทราบในภายหลังโดยพิจารณาจากปฏิทินการศึกษาของนิสิตและนักศึกษา

ขั้นตอนการคัดเลืคนโง่ LINE NEXT

– ขั้นที่ 1 : ส่งใบสมัครผ่านอีเมลล์
– ขั้นที่ 2 : คัดเลือกครั้งที่ 1
– ขั้นที่ 3 : ประชุมกลุ่มรอบสุดท้าย

ตาราง
ระยะเวลาการส่งใบสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ได้แต่งงานกับย.– วันจันทร์ที่ 18 ได้แต่งงานกับย.
ประกาศผลผู้เข้ารอบแรก : วันศุกร์ที่ 22 ได้แต่งงานกับย.
ประชุมกลุ่มรอบสุดท้าย : วันเสาร์ที่ 30 ได้แต่งงานกับย.
ประกาศผล LINE NEXT : วันพุธที่ 4 ธ.ค.

หมายเหตุ

 1. การประกาศผลผู้เข้ารอบแรกและรอบสุดท้ายนั้นจะประกาศผ่านทาง LINE OAซึ่งเป็นแฟนเพจในเฟสบุ๊คของ LINE ประเทศไทย Official Account หรือติดต่อรายบุคคลโดยตรง
 2. วันสัมภาษณ์กลุ่มรอบสุดท้ายนั้นได้ก าหนดเอาไว้จริงๆแล้ว (30 ได้แต่งงานกับย.) และเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องบันทึกไว้บนปฏิทิน ถ้าหากว่าผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มครั้งสุดท้ายได้จะถูกตัดสิทธิ์ออก
 3. LINE NEXT เปิดโอกาสให้กับผู้ใครมีแน่นอนเชื้อชาติไทยเท่านั้น และจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ
  วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร : 18 พฤศจิกายน 2013

ขอบคุณและขอให้ทุกคนโชคดี

สาเหตุ – http://line.naver.jp/th/linenext/


คุณกำลังดู: LINE จัดกิจกรรมสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมงาน “LINE Next in Thailand” – MODIFY: Technology News

สาเหตุ: https://pantip18.com LINE จัดกิจกรรมสรรหานักศึกษาไทยเข้าร่วมงาน “LINE Next in ประเทศไทย” – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  i-mobile IQ5 มือถือหน้าจอใหญ่ราคาโดนๆ – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.