ZTE เปิดตัวสมาร์ทโฟน Firefox OS อีก รุ่น ZTE Open C และ ZTE Open II – MODIFY: Technology News

ZTE Open II

ความเชื่อมั่นเหมือนว่า Firefox OS จะเป็น OS ใครมาแรงพอสมควร เพราะเพิ่งจะเริ่มเปิดตัวก็มีแน่นอนสมาร์ทโฟนออกมาหลายรุ่นแล้วที่รันระบบปฏิบัติการ Firefox OS โดยเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นราคาถูกสะส่วนใหญ่ โดยล่าสุด  ZTE ประกาศเปิดตัว สมาร์ทโฟน 2 รุ่น อย่าง ZTE Open C และ ZTE Open II  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความต้องการ ZTE Open C 

ZTE-Open-C

 • หน้าจอขนาด นาด 4 นิ้วหัวแม่มือ ข้อตกลงการตั้งถิ่นฐาน 800 x 480 แต่งงานแล้วกเซล
 • หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 200 dual-core
 • RAM 512MB
 • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 4GB
 • กล้องความละเอียด 3 ล้านพิกเซล
 • แบตเตอรี่ไฟฟ้าความจุ 1400 mAh

ความต้องการ ZTE Open II

ZTE Open II

 • หน้าจอขนาด 3.5 นิ้วหัวแม่มือ ข้อตกลงการตั้งถิ่นฐาน 480 x 320 แต่งงานแล้วกเซล
 • หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 200 (dual-core) ประเมินค่า 1.2GHz
 • RAM 256MB
 • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 2GB
 • กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
 • แบตเตอรี่ไฟฟ้าความจุ 1150 mAh

ทั้งนี้ยังไม่มีแน่นอนกำหนดการขาย และประเทศที่วางจำหน่าย รวมถึงราคา โดยคาดว่าน่าจะมีข้อมูลให้ทราบเร็วๆนี้แน่นอน

เหตุผล – geeky-gadgets


คุณกำลังดู: ZTE เปิดตัวสมาร์ทโฟน Firefox OS อีก รุ่น ZTE Open C และ ZTE Open II – MODIFY: Technology News

เหตุผล: https://pantip18.com ZTE เปิดตัวสมาร์ทโฟน Firefox OS อีก รุ่น ZTE Open C และ ZTE Open II – MODIFY: Technology News

ดูเพิ่มเติม:  พบ Recovery iOS แบบ OTA ไม่ผ่านคอมพิวเตอร์ใน iOS 13.4 – MODIFY: Technology News

Leave a Reply

Your email address will not be published.